Tjänst - Skogsvårdsröjning

Vi vet vad din skog behöver för att må bra!

Carlsson´s Trädvård älskar skogen! Därför åtar vi oss gladeligen alla typer av uppdrag inom skogsvård. Om du själv inte har så mycket kunskap kring skogsvård och manuell gallring av skog, samt röjningsarbeten, så bistår vi gärna med vår kunskap och konsultation. Vi vet vad din skog behöver för att må bra och kan erbjuda skogsvårdstjänster därefter.

Kontakta oss redan idag för att boka in ett kostnadsfritt besök.

En person som använder en röjsåg för att skära i ett träd.

Beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen kan du röja på olika sätt. Vid röjningen kan du forma ditt framtida bestånd avseende stamantal och trädslagsblandning.

Tidsbrist är en vanlig orsak till att ungskogar inte blir röjda som de ska. Hinner du inte röja, trots att du har både kunskap och erfarenhet, är det en bra idé att köpa tjänsten.

Det är lätt att underskatta den arbetsinsats som krävs för att röja i skogen. Den tid som behövs kanske du som skogsägare hellre använder till annat.

Sammanfattningsvis så röjer vi för att skapa en hög produktion av värdefullt virke, men även för andra målsättningar som t. ex. natur- och landskapsvård eller för att öka skogens sociala värden i tätortsnära skog.

I normalfallet röjs ungskogen vid 2-4 meters medelhöjd. I täta självföryngringar och sådder behövs ofta en tidigare plantröjning.

Läs mer i vår röjningskurs