Tjänst - Snöröjning

Har snön fallit?

Snöröjning sker ofta på vägar, då vägen har ett så tjockt lager snö att det försämrar vägbanan. Snöröjning kan också innebära att man skottar utanför ingången till ett hus för att kunna komma in eller för att minska vikten på taket eller förhindra bildning av istappar.
Vi på 7H skog & entreprenad AB erbjuder företag och privatpersoner samt olika föreningar i och omkring Göteborg med snöröjning och halkbekämpning.

Kontakta oss för mer information eller offert.

En person som använder en röjsåg för att skära i ett träd.