Tjänst - Sektionsfällning/beskärning

Behöver du hjälp med trädfällning?

Vi på Carlsson´s Trädvård erbjuder professionell trädfällning av erfarna trädfällare. Vi gör allt från vanliga enklare trädfällningar, till avancerad sektionsfällning, trädbeskärning av större träd (ej fruktträd). Du får alltid både säker och kunnig hjälp med din trädfällning av oss och vi vet att du kommer att bli nöjd med trädfällningen. Precis som våra andra kunder.

Vi är fullt försäkrade så du kan känna dig lugn när du anlitar oss för dina trädfällningsbehov. Fyll i en beskrivning av ditt behov så kontaktar vi dig och bokar in ett kostnadsfritt konsultations möte.

Få gratis offert och 50% med RUT-avdrag!

Varför ska man beskära sina träd?

Känsliga träd och buskar bör alltid beskäras under JAS-månaderna (juli, augusti och september) och stenfrukt som plommon och körsbär på hösten efter skörd. De är känsliga för beskärning på våren då savflödet i växternas vävnader är rikt och de då blöder lätt.

En generell regel är att inte mer än 25 procent av kronan bör tas bort på en och samma gång på ett ungt träd, och för fullt utvuxna träd är siffran mindre än så. Bara att ta bort en enda tjock gren kan få stora effekter för kronan och kan skapa ett sår som trädet inte lyckas läka.

Beskär strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Då kommer grenen fortsätta växa åt det håll som ögat pekar. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller en lång ”tapp” på grenen. Rätt utfört kan du skapa en stadig och vacker form samt främja växtens blad, blomning och fruktsättning.

Varför ska du inte ha stora och höga träd på din hustomt?

Träd är viktiga för oss alla på många plan, den binder koldioxid, dom gynnar fåglar och insekter sen är dom väldigt fina med. Efter många års erfarenhet av träd och skogsskötsel så är jag alltid lika iponerad av hur träden fungerar och börjar förstå mer och mer om trädens hemliga liv.

Jag brukar alltid rekomedera husägare till att ta bort träd som är högre än fastighetens taknok. Träd är fina och fyller många användningsområden men ha alltid en regel att höga träd hör hemma i skogen och låga träd är fina på hustomter om man sköter om dom mm.

Varför rekommenderar vi husägare att ta bort stora träd bredvid sina hus?

I mitt yrke blir jag kontaktad av privatpersoner och företag som vill ha hjälp med at få bort dessa träd från deras tomter och allt för ofta är träden mellan 12 till 30 m höga, och allt för ofta så är det granar det gäller men även tall och björk. Granar skall absolut inte stå på hustomter då deras rotsysten är yttliga och inte är stormfasta. Jag brukar alltid rekomedera husägare till att ta bort träd som är högre än fastighetens taknok. Träd är fina och fyller många användningsområden men ha alltid en regel att höga träd hör hemma i skogen och låga träd är fina på hustomter om man sköter om dom mm. Anledningen till att man bör ta bort träd som är högre än huset som står farligt nära byggnader är väldigt enkel. Faller det i en storm eller går av pga dåligt förankrade rötter så kommer det kosta mer att reparera skadorna än att ha tagit bort det innnan trädet slog sönder fastighetet och kanske till och med skadat eller dödat en människa.